Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.

Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.

Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.

Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti.
Podeli na Facebook

Pročitaj svakog dana svoju poruku iz Kolačića Sudbine ili otvori ponovo

Otvori ponovo

Pratite nas na Facebook-u


Disclaimer: All content from www.kolacic-sudbine.com is provided for fun and entertainment purposes only :)
Privacy Policy | About Us | Contact